HİZMET ve TUR SÖZLEŞMESİ
 
Bu sözleşmede yer alan tarafların tanımı;
HZC Tur. Taş. ve Tic. Ltd. Şti veya Babadağ Turizm.–www.fethiyeaktiviteleri.com
Katılımcı: Bu şirket tarafından organize edilen turlara ve aktivitelere katılan kişi ve gruplar ile şirketimizden hizmet alan kişi ve gruplar
 
1 ) ÖN REZERVASYON
Telefonla, WhatsApp ya da e maille (teyidini almak kaydıyla) turlarımıza ön rezervasyon yaptırabilirsiniz.
Ön rezervasyonlar ve yer ayırtmalar katılımcıya tarafımızdan bildirilen tarihe kadar geçerlidir ve tarih son başvuru tarihinden ileri bir tarih olamaz.
Ön rezervasyon, kesinleştirilmiş rezervasyon haklarını kapsamaz ancak ön rezervasyon yapan katılımcıların turun ya da etkinliğin dolması durumunda bilgilendirme ve tercih önceliklerini şirketimiz garanti eder.
Turun ya da etkinliğin opsiyon süresinden önce dolması ve beklemede olan başka başvurular olması durumunda opsiyon tarihini beklemeden ön rezervasyon yapan katılımcıdan tura /etkinliğe / aktiviteye katılım durumunu netleştirip kesinleştirmesini istenebilir.
Ön başvuru şartları içinde, tura / etkinliğe /aktivteye katılımın kesinleştirilmesi gereken sürenin sonunda kesin kayıt yaptırmamış katılımcılar öncelik haklarını kaybederler ve ayırttıkları yer koşulsuz iptal edilir. Bu durum yazılı, sözlü ve ya elektronik ortamda geri bildirim ön koşulu yoktur.
2 ) REZERVASYON KESİNLEŞTİRME
Rezervasyonun kesinleştirme işlemleri sözleşme ve ödemeden sonra yapılabilmektedir.
Her bir tur için belirlenen tur depozitinin ödenmesi ve bu sözleşmenin anlaşılıp kabul edildiğine dair ibare içeren rezervasyon formunun imzalanması, telefon, mail, whatsapp ile onaylanması, bu belgelerin eksiksiz hazırlanıp, ıslak imzalı olarak asıllarını tarafımıza ulaştırdıkları andan itibaren rezervasyonları kesinleştirmiş sayılır.
Ödemelerin ve ya imzalı belgelerin asıllarının firmamıza ulaştırılması esnasında oluşabilecek hatalardan ve gecikmelerden katılımcı sorumlu olup, ön rezervasyon ve / ve ya son başvuru tarihinin geçirilmesi sonucunda meydana gelen olumsuz sonuçlardan şirketimiz sorumlu değildir.
18 yaşından küçükler, velileri aracılığıyla rezervasyon yaptırabilirler.
Grup rezervasyonlarında grup adına rezervasyon yaptıranların, tur programını, detaylarını ve bu sözleşmede yer alan koşulları grubun bütün üyelerine bildirdiği kabul edilir ve her bir grup üyesinin neden olduğu olası yükümlülüklerde eşit oranda ortak sorumlu oldukları kabul etmiş sayılırlar.
edilmiş ise son başvuru tarihinden itibaren taksitlendirme başlar.
AKTİVİTELERDE REZERVASYON ve KESİNLEŞTİRME
Aktivitelerde ve kişi başı paket turlarda %30’u rezervasyon sırasında depozit olarak alınır.
Kalan aktivite veya tur bedeli üzerinden aktivite öncesinde ödenir.
Ödemede taksitli seçenekler tercih edilmiş ise son başvuru tarihinden itibaren taksitlendirme başlar.
SON BAŞVURU TARİHİ
Katılımcı sayısına göre belirlenen geçerli tur / aktivite fiyatını, kabul edip etmemek konusunda karar vermek için, kesin rezervasyon yaptıran katılımcılara bir (1) iş günü süre tanınır.
Günübirlik turlarda ve aktivitelerde, kesinleştirme işlemi, turun gerçekleşeceği günden en geç 2 işgünü önce yapılmalıdır. Bu tarihten sonra geri ödeme ya da iptal işlemi gerçekleşmez.
KATILIMCILARIN TARİH DEĞİŞİKLİKLERİ, AKTİVİTE ve TUR DEVİR KURALLARI
Günübirlik turlarda ve aktivitelerde katılımcılar turlarını veya aktivitelerini bir başka kişiye devir edebilir. Bu konuda her türlü kolaylığı sağlamayı taahhüt ederiz. Fakat katılımcı misafir aktivitede veya tur devirlerini en geç 1 gün (24 saat) öncesinden misafir ismi ve konaklama yerlerini bildirmeleri zorunludur. Aktivite öncesinde yapılacak transferlerde geç bildirmeden dolayı www.fethiyeaktiviteleri.com sorumluluk almamaktadır.
Önceden isme alınmış izin ya da giriş kotaları kullanılan turlar, aktiviteler gibi geri dönüşün ya da isim değişikliğinin mümkün olmadığı uygulamalarda devir işleminin mümkün olmayabileceği bilinmelidir. Bu durumda eğer rezervasyon sahibinin kendi katılımı da mümkün olamıyorsa bu sözleşmenin tur iptali ve geri ödeme ile ilgili maddeleri uygulanır.
Turun devredilmesi durumunda devir sebebiyle eğer bir ek masraf doğarsa, bu giderin karşılanmasından devralan ile beraber devreden kişi de ortak sorumludur.
AKTİVİTE’NİN veya TURUN KATILIMCI TARAFINDAN İPTALİ ve GERİ ÖDEME
 A – AKTİVİTELER DE ve TURLARDA GERİ ÖDEME VE İPTAL

Aktivite ve tur programında farklı bir uygulama belirtilmemiş ise, aktivitenin veya turun son başvuru tarihine kadar ya da daha erken şirketimize bildirilen yurt içi turların iptallerinde
Son başvuru tarihinden sonra ve turun başlama tarihinden 5 gün öncesine yapılan iptallerde, aktivite ve tur ücretinin giderleri hariç kısmının %70’i geri ödenir. Ön rezervasyon yapılırken alınan %30 kaparo miktarı ise ödenmez
Aktivite’nin veya turun başlama tarihine 5 gün kala yapılan iptallerde aktivite veya tur ücretinin masrafları hariç kısmının %70’i geri ödenir
Aktivitenin veya turun başlama tarihine 1-4 gün kala yapılan iptallerde, aktiviteye katılamaması veya turun kaçırılması durumunda geri ödeme yapılmaz.

AKTİVİTENİN ve TURUN İPTAL EDİLMESİ YA DA PROGRAM DEĞİŞİKLİKLERİ
 A – TURUN BAŞLAMA TARİHİNDEN ÖNCE İPTAL DEĞİŞİKLİK ve ÖZEL DURUMLAR

Programlarımızda fiyatlandırmalar sırasında ön koşul olarak belirttiği en az katılımı sağlanamadığı takdirde aktiviteyi veya turu iptal etme, doğabilecek fiyat artışlarını doğrudan katılımcıya yansıtma ya da teklif etme hakkımız saklıdır.
Akitiviteye veya tura başlamadan önce olmak kaydıyla, hizmet alınan diğer kişi ve kuruluşlardan kaynaklanan ve elde olmayan / mücbir veya beklenmedik gelişmeler sonucu oluşmuş değişiklikler meydana gelirse, ilgili fiyat farklarını katılımcılardan talep etme hakkı saklıdır.
Aktivitede, turda veya programda ve fiyatlarda oluşabilecek beklenmedik değişikliklerin yazılı olarak bildirilmesi ve iyi niyet çerçevesinde katılımcılara konunun tüm detaylarıyla bilgi verilmesi www.fethiyeaktiviteleri.com ‘un sorumluluğu altındadır. Bu amaçla gazete ilanı ya da gönderilecek mektup, e posta ve faks mesajları (teyidine bakılmaksızın) geçerli bildirim olarak kabul edilecektir.
Aktiviteye ve turun fiyatında, aktivite ya da tur başlamadan önce herhangi bir nedenle artış meydana gelirse, katılımcı aktiviteye, tura katılımdan vazgeçebilir. Bu durumun artışın kendisine yazılı olarak bildirilmesinden sonraki 2 iki iş günü içinde şirketimize yazılı olarak bildirilmesi durumunda turu iptal etme ve ödediği aktivite veya tur ücretini geri alma hakkına sahiptir. Ulaşım giderleri bu hizmetin alındığı firmanın iptal ve geri ödeme kurallarına tabidir.
www.fethiyeaktiviteleri.com elde olmayan nedenlerle de olsa meydana gelen program değişikliklerini kabul etmeyen katılımcılarına başka programlarından birini önermek ve bunda öncelik sağlamakla yükümlüdür. Bu seçeneklerin misafire / yolcuya uygun gelmemesi halinde ya ücret iadesi yapılır ya da ödeme katılımcının rızası ile bir başka tur İçin saklanır.
Maliyet artışı kaynaklı iptallerde, eğer ödeme kredi kartı ile yapılmışsa ve kredi kartına online olarak geri ödeme yapılamıyorsa, aktivite/tur ücretinde ya da kaparoda, sadece bankaya tarafımızdan ödenilen komisyon giderleri miktarıyla sınırlı kalmak koşuluyla kesinti yapılır. Nakit elden ödemelerde kesinti yapılamaz. Havalelerde sadece geri havale ücretleri varsa bu miktarı kadar kesinti yapılabilir
Kendisinden kaynaklanmayan nedenle ya da yetersiz başvuru nedeniyle, gezinin www.fethiyeaktiviteleri.com tarafından son başvuru tarihinden önce iptali durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.
B – AKVİTE’NİN veya TURUN BAŞLAMASINDAN SONRA MEYDANA GELEBİLECEK İPTAL ve DEĞİŞİKLİKLER
www.fethiyeaktiviteleri.com sorumluluğundaki organizasyon hatalarından kaynaklanan maliyet artışlarını katılımcılarından talep edemez. Ancak bir başka firmadan alınan transfer, konaklama, aktiviteler, turlar gibi 3. şahıslardan temin edilen yan hizmetlerdeki sorumluluklar istisnadır.
Aktiviteler, turlar sırasında meydana gelebilecek bütün olumsuz siyasi hareketler, terörizm, doğal afetler, teknik sorunlar, hava muhalefeti, i salgın hastalıklar, mücbir sebepler, taşıyıcı şirketlerin yapabileceği iptaller ve gecikmelerden dolayı şirketimiz sorumlu tutulamaz. Bu gibi beklenmedik durumlarda, şirketimiz programda, ücretlerde ve nakil araçlarında her türlü değişikliği yapma ve aktiviteyi/turu her aşamada iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi nedenlerle oluşabilecek ek maliyetler katılımcılara aittir.
AKTİVİTEYİ veya TURU KAÇIRMA, TERK ve MEMNUNİYETSİZLİK
Katılımcının aktivite veya turun başlangıç yerini ve saatini öğrenmek ve belirtilen buluşma noktasında veya konaklama yaptığı yerden alınacak ise belirtilen tarih ve saatte hazır bulunmamakla yükümlüdür. Aktiviteyi, turu kaçırması durumunda veya belirtilen saatte alınış yapılacağı konaklama yerinde bulunmaması durumunda sorumluluk katılımcınındır, oluşabilecek ek giderlerden katılımcının kendisi sorumludur.
Katılımcının aktivitenin veya turun başlangıç yerinde belirtilen tarih ve saatte hazır bulunmaması, turu kaçırması durumunda www.fethiyeaktiviteleri.com katılımcı adına yapılmış tüm rezervasyonları aktivitenin, turun veya gezinin başlangıç tarihinden itibaren iptal etme hakkına sahiptir. Bu durum katılımcıya herhangi bir geri ödeme hakkı doğurmaz.
Tüketicinin, başladığı aktivitenin, turun veya gezinin hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, aktiviteyi, turu ve geziyi terk ettiğini aktivitenin, turun, gezinin rehberine ve eğer varsa konakladığı tesise, aktiviteyi satın aldığı ofise sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmeli ve yazılı belgenin bir kopyasına rehberin bilgisi olduğunu belirtir açıklama ve/veya imza atmalıdır. Aksi halde tüketici aktiviteyi, turu, geziyi, terk etmiş sayılmaz ve hizmeti alıp kullanmış kabul edilir.
Katılımcılar, aktivite den, tur programından, geziden şikâyetçi oldukları halde yararlanmayı sürdürüyorsa, şikâyet konusu ile ilgili tazminat ve geri ödeme ilgili hak talep etme haklarından feragat etmiş sayılırlar.
Memnuniyetsizlik kaynağı, aktivite, tur veya gezi sırasında bütün iyi niyetlere rağmen tarafımızdan giderilemiyorsa, aktivite, tur lideri ya da rehberi tarafından aktivite, tur fiyatına dâhil olmayan ve , aktivite, tur, gezi esnasında sorun yaşayan katılımcıya verilen ek hizmetlerin ücretsiz ikramı ile de telafi yoluna gidebilir. Katılımcı, bu tür koşullu ikramların kabulü ile iade ve tazminat haklarından vazgeçmiş sayılacağını kabul etmiş sayılır.
Katılımcıların hava muhalefeti, kişisel sağlık sorunları, aktviteye, tura adaptasyon güçlüğü, kişisel teknik donanım ve bilgi – beceri yetersizliği gibi sebeplerle kendi kararı ve rızası ile turu terk etmesinden, aynı sebeplerden tur lideri tarafından yapılan uyarılar sonucunda aktiviteyi, turu terk etmesinden kaynaklanan ek organizasyonlar ve hizmetlerden, bunların mali sonuçlarından www.fethiyeaktiviteleri.com sorumlu tutulamaz.
GERİ ÖDEME ve İPTAL PRENSİPLERİ
İptaller şirketimize yazılı olarak bildirilmeli (mail) ve beyanın elimize geçtiğine dair teyid alınmalıdır. Aksi takdirde katılımcı bu sözleşmede belirtilen haklardan yararlanamaz.
Bu sözleşmede belirtilen geri ödeme oranları dışında kalan miktarlar, vazgeçme tazminatı olarak rezervasyon sahipleri tarafından şirketimize ödenir.
Her türlü tur iptal durumunda, tur bedelinin uçuş ve diğer tarifeli seferlerle sağlanan ulaşım hizmetlerinin giderlerine ait kısmı ile ilgili geri ödemelerde, ilgili firmanın kuralları uygulanır.
Geri ödemede eğer mümkünse, tercihen katılımcının ödeme için seçtiği yöntemin aynısı kullanılabilir. (Elden nakit ödeme, banka havalesi iade ya da kredi kartına geri ödeme). Bu mümkün olamıyorsa oluşacak giderler katılımcı tarafından karşılanır.
DÜZENLENEN AKTİVİTELER ve TURLARLA İLGİLİ YÜKÜMLÜKLÜLER
www.fethiyeaktiviteleri.com internet sitesinde ve basılı ilanlarda yer alan program ve açıklamalarda vaat ettiği hizmetleri sağlamakla yükümlüdür
Katılımcılarına aktiviteler ve turlar hakkında ilgili net bilgiler vermekle yükümlüdür.
Aktitelerin ve turlarımızın zorluk dereceleri ve kimlerin katılabileceği konusunda katılımcıları bilgilendirmek, gereği halinde hazırlıklarını sağlamak, aktiviteler ve turlar hakkında danışmanlık hizmeti sunmak www.fethiyeaktiviteleri.com ’un görevidir.
Aktivitelerimize ve turlarımızda zaman zaman televizyon ekipleri, youtube’lar, ünlüler ve gazetecilerde misafir edilmektedir. Her ne kadar bu aktivitelerin konuklarımızı rahatsız etmeyecek şekilde planlanması ve bu durum hakkında katılımcılara turdan önce bilgi verilme hakkı www.fethiyeaktiviteleri.com da saklıdır.
Macera ve doğa gezileri, diğer birçok durumda da olduğu gibi tüm risklerin sıfıra indirildiği aktiviteler, turlar ve organizasyonlar değildir. Hatta bu tür aktivitelerde ve turlarda bazı durumlarda risk oranı oldukça yüksek olabilir. www.fethiyeaktiviteleri.com ‘un katılımcılarının güvenliğini sağlamak için olanaklar dâhilinde mümkün olan önlemleri almaktır.
KATILIMCILARIN AKTİVİTLERLE ve TURLARIMIZLA İLGİLİ YÜKÜMLÜKLÜLERİ
Bu nedenle katılımcıların aktiviteleri, turları ve programları iyi incelemeleri ve sunulan koşulların kendilerine uygun olup olmadığını araştırmaları, önerilen ya da gereksinim duyulacak önlemleri almak kendi sorumluluklarındadır.
Kayıt yaptırılan gezi ile ilgili tüm detay bilgileri (buluşma yeri ve saati, havayolu hareket saati vs.) kayıt anında genel hatlarıyla öğrenmek ve kaydetmek katılımcının sorumluluğundadır. Buluşma yerini bulamama ve/veya ulaşım aracını kaçırma halinden ve doğabilecek zarardan katılımcı sorumludur.
Hukuki sorumluluklardan, vergi borçlarından veya benzeri bir sebepten dolayı aktiviteye katılamama, tura çıkamama, ulaşım araçlarında yer bulamama veya hangi nedenlerden olursa olsun konaklama ya da buluşma yerine geç varma, ulaşamama ya da girememe gibi durumlar katılımcının sorumluluğundadır. Bu nedenlerle www.fethiyeaktiviteleri.com dan bedel iadesi veya tenzili dahil hiçbir hak talebinde bulunulamaz.
Katılımcılar, kayıt yaptıracakları turun sağlık ve kondisyon durumlarına uygunluğunu değerlendirmekten kendileri sorumludur. Bu amaçla www.fethiyeaktiviteleri.com dan aktivitelere ve turlara katılma şartlarına, her türlü yazılı ve sözlü bilgilendirmeyi talep edebilir ve web sitemizdeki bilgilerden yararlanabilirler.
Herhangi bir sağlık problemi olan katılımcılarımız, tura kayıt yaptırmadan önce doktorlarına danışarak onay almakla ve bu durumu www.fethiyeaktiviteleri.com ‘a kayıt öncesi bildirmekle yükümlüdürler. Rahatsızlığın türüne göre katılımcıyı aktiviteye, tura kabul edip etmemek hakkımız saklıdır.
Aktivitelere ve turlarla grup halindeki katılımlarda grup liderleri ve rehberleri aktivitenin, turun akışı ile ilgili bilgileri grubuna aktarmakla yükümlüdür. Katılımcılar ise her aşamada aktivite, tur ile ilgili tüm bilgileri eksiksiz ve doğru olarak aldıklarından emin olmalıdır. Genele hitaben yapılan açıklamaları duymamış olmaktan eksik ya da dolaylı yoldan verilen bilgiyi yanlış anlamış olmaktan doğabilecek sonuçlardan rehberler, organizasyonlar ya da tur yetkilileri sorumlu değildir.
Organizasyonlarımız sırasında meydana gelebilecek olumsuz durumlarda insani değerler, aktivitelerde ve tur programından ve kişisel isteklerden önde tutulacaktır. Bir katılımcılarımızın herhangi bir nedenle zor durumda kalması durumunda önceliğin bu kişi ya da kişilerin sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalarda olacağını bütün katılımcılar aktiviteye, tura katılmayı kabul ettikleri andan itibaren peşinen kabul etmiş sayılırlar.
Zor durumda olan bir grup üyesinin sorunları nedeniyle, grup liderinin ya da rehberinin vereceği kararlara diğer katılımcıların uyulmaması halinde doğacak maddi ve manevi zararlardan dolayı www.fethiyeaktiviteleri.com sorumlu tutulamaz. Bu şekilde davranan katılımcılar her türlü tazminat ve geri ödeme haklarından bu sözleşmeyi kabul ederek feragat etmiş olacaklarını beyan ederler.
Aktivitlerde ve tur sırasında oluşabilecek kaza, hastalık, yaralanma, ölüm gibi durumlardan www.fethiyeaktiviteleri.com sorumlu tutulamaz, ihmali kanıtlanmadığı sürece hiç bir maddi ve manevi tazminat talep edilemez. Oluşan zararlar ancak eğer varsa tur sigortası kapsamında ödenir.
Katılımcılar aktivite rehberinin, tur rehberinin belirleyeceği kurallara ve zaman zaman gruba bildireceği uygulamalara itirazsız tabi olacaklarını bu sözleşmeyi onaylayarak kabul etmiş sayılırlar.
Grup içinde uyumsuz davranışlar göstererek huzursuzluk yaratan, kurallara ve rehbere uymayıp bireysel davranışlar sergileyenler, bu davranışlardan dolayı oluşabilecek tüm zararlardan diğer katılımcılara ve www.fethiyeaktiviteleri.com karşı sorumludurlar.
Aktiviteler ve turlar için gidilen bölgelerde yerel örf ve adetlere uymak, yapılan uyarıları uygulamak ve kişisel güvenlik için önerilen şekilde davranmak katılımcının sorumluluğu altındadır. Bu konularda katılımcının neden olduğu maddi ve manevi zararlardan kendisi sorumludur.
SPONSORLUK ve GEZİLERİMİZ HAKKINDA TV, BASIN, YAYIN UYGULAMALARI
Aktivitelerimiz de ve turlarımızda çekilen fotoğraf, film, video ve benzeri görsel materyaller yalnızca katılımcılarımızın kişisel aktivitelerdeki görüntüler, videolar, görseller, fotoğraflar www.fethiyeaktiviteleri.com tarafından kullanılabilir. Ticari amaçlı her türlü aktiviteyi ve turu amaçlayan çekimler için, serbest katılma açık turlarımıza katılan kişiler bu durumu rezervasyon yaptırmadan www.fethiyeaktiviteleri.com ‘a bildirmek ve bir kayıt işlemi gerçekleştirmeden önce onayımızı almakla yükümlüdür. Aksi takdirde her hangi bir aşamada rezervasyonu iptal etme ve tura dair yapılan ödemeleri bu sözleşmenin geri ödeme ve iptal koşulları çerçevesinde alıkoyma ve uçuş giderleri de dâhil olmak üzere tur ücretinin 10 katından az olmamak kaydıyla tazminat talep etme hakkımız saklıdır.
Bir sponsor desteği ile, aktivite veya tur ücretinin bir kısmı ya da tamamı başka bir şahıs, ticari işletme ya da bir kurum tarafından karşılanarak serbest katılma açık turlarımıza katılan kişiler bu durumu rezervasyon yaptırmadan www.fethiyeaktiviteleri.com ‘a bildirmek ve bir kayıt işlemi gerçekleştirmeden önce onayımızı almakla yükümlüdür. Aksi takdirde her hangi bir aşamada aktivite, tur rezervasyonu iptal etme ve aktiviteye, tura dair yapılan ödemeleri bu sözleşmenin geri ödeme ve iptal koşulları çerçevesinde alıkoyma hakkımız saklıdır.
Aktivitenin veya turun tamamının finanse edilmesi ya da katılımcının özel bir anlaşma ile aktiviteye, tura katılması durumu istisna kabul edilir. Bu durumda, tur sözleşmemizin bu bölümünde yer alan sponsorluk ile ilgili koşullar aranmayıp, sponsor, katılımcı ve işletmemiz arasında yapılacak üç taraflı özel sözleşmenin kuralları geçerli sayılacaktır.
Bir sponsor desteği ile serbest katılma açık turlarımıza katılan kişiler, turumuzun tamamı ya da bir kısmı hakkında, işletmemiz ve gereği halinde ilgili tura iştirak eden katılımcılarımız bilgisi ve yazılı onayı olmadan, toplantılar, her türlü basılı ve yazılı yayın organlarında herhangi bir yayın umuma açık maceralarda sponsorları adına yahut onların desteği ile sağlayacakları mekan ve olanaklarla yapmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.
Bir sponsor desteği ile serbest katılma açık turlarımıza katılan kişiler, turumuzun tamamı ya da bir kısmı hakkında, işletmemiz ve gereği halinde ilgili tura iştirak eden katılımcılarımız bilgisi ve yazılı onayı olmadan aktivitemiz, turumuz, katıldıkları turumuzda çektikleri, fotoğraf, film ve ses kaydı gibi materyali televizyonlar ve umuma açık mecralarda ya da toplantılarda, sponsorları adına yahut onların desteği ile sağlayacakları mekan ve olanaklarla yayınlamayacaklarını ve sergilemeyeceklerini peşinen kabul ve taahhüt ederler.
Bir sponsor desteği ile serbest katılma açık turlarımıza katılan kişiler, bütün tur güzergahı boyunca ve dağların zirvelerinde, sponsorun flamasının, bayrağının ya da benzeri görsel materyallerin yanında www.fethiyeaktiviteleri.com logosu ya da bayrağı olmadan, fotoğrafını ve filmini çekemezler. Bu tanımın dışında davranan kişiler, ödedikleri tur ücretinin 10 katından az olmamak üzere tazminat hakkımızın doğacağını, bu fotoğraf ve filmlerin umuma açık mecralarda yayınlanması durumunda tazminat tutarının ulaşım giderleri de dahil olmak üzere tur ücretlerinin 25 katından az olamayacağını, tura katılan diğer kişilerin, tur ücretlerini geri istemeleri ya da tazminat talebinde bulunmaları durumunda bu giderlerin koşulsuz olarak ilaveten kendileri tarafından karşılanacağını peşinen kabul ve taahhüt ederler.
İş bu sözleşmenin sponsorluk ile ilgili bu bölümünde yer alan kurallara kısmen ya da tamamen uymayanlar, kendilerinden her bir katılımcılarımızın tur bedellerinin, uçuş ücretlerinin ve bu seyahate dair yapacakları ilgili harcamaların tamamının toplamı kadar geri ödeme talep etme ve ilaveten, işletmemizin uğrayacağı maddi ve manevi zararlardan dolayı grubun toplam tur ücreti ve ulaşım giderlerinin toplamının en az 10 katı kadar tazminat hakkımızın doğacağını peşinen kabul ve taahhüt ederler.
GENEL UYGULAMALAR
AKTİVİTE , TUR ve GEZİ ÜCRETİNE DÂHİL OLMAYAN HİZMETLER

Her bir aktivite, tur programında, ilan edilen tur fiyatına dâhil olan hizmetler belirtilmiştir. Bunların dışında kalan programlı ya da beklenmeyen giderleri katılımcılar üstlenirler. Genel fiyat dışı önceden bilinen giderler de aktivite, tur ilanlarının fiyata dâhil olmayanlar bölümünde belirtilmiş olup, katılımcılar bu konuda şirketten her türlü bilgiyi talep etme hakkına sahiptirler.
Aktivite, tur ücretine dâhil olmayan konaklama yemek gibi gereksinimler için rehberlerimiz sadece öneride bulunabilir, katılımcılarımızın, önerilen yerlerden hizmet alma zorunluluğu yoktur, programını aksatmamak koşuluyla seçecekleri yerden diledikleri hizmeti alabilirler. Eğer seçenekleri beğenmezler ya da yeterli bulmazlarsa verilen hizmetten yararlanmama konusunda da özgürdürler. Katılımcılarımızın hizmet aldıkları yerlere ödeme yapma ve bahşiş toplama gibi aktivite ve turdan bağımsız parasal işlemleri bizzat kendilerinin yürütmesini önermekteyiz.
Program dışı gezi ve eğlence istekleri, ancak rehberin bilgisi ve onayı dâhilinde gerçekleştirilebilir. Bu tür ekstra servislerin harcamaları ve rehberin olası giderleri katılımcıya aittir.
İNDİRİM KAMPANYA VE EKSTRALAR
İndirim ve kampanyalar belirtilen süreler içerisinde sadece ilgili aktiviteler,turlar için geçerlidir.
www.fethiyeaktiviteleri.com küçük katılımcılarını özendirmek için bazı turlarında çocuk indirimleri uygulamaktadır. Ancak listemizde birçok farklı aktivite ve tur söz konusu olduğu için bu uygulamalar farklılıklar göstermektedir. Bu durumda program dokümanlarında bildirilen oranlar ve uygulamalar geçerlidir.
Çocukların aktivitelerden, turlardan ve diğer ulaşım araçlarındaki indirimlerden faydalanabilmesi için yaşını bir kimlik belgesi ile belgelemesi gerekmektedir. Aksi hallerde muhatap ulaşım firmasının itirazından doğacak giderler katılımcıya aittir.
BAGAJ UYGULAMALARI KAMPLAR ARASI YÜK TAŞIMA ve LİMİTLER
Ekstra bagaj ağırlık ücretleri havayolu şirketinin esaslarına göre tespit edilir. Ve yolcular tarafından ödenir. Hiçbir sebeple www.fethiyeaktiviteleri.com bu konuda bir talepte bulunulamaz.
Her türlü araç, tekne içinde ya da konaklama merkezlerinde, mola yerlerinde özel eşyaların unutulmamasından katılımcılar yalnızca kendileri sorumludur. Aktivite ve tur yolculuklarında bagajın kaybolması halinde doğacak her türlü durumda sorumluluk ilgili hizmeti aldıkları şirkete aittit.
Akvititeler de, turların da yapılan yolculuklarında bagajın geç gelmesi, eşyalarının, telefonun, bilgisayarın arızalanması veya kaybolmasından dolayı tur programında meydana gelebilecek aksaklıklardan ve buna bağlı maliyetlerden katılımcılar ve ilgili sözleşme kapsamında servisi sağlayan şirket sorumludur.
Ancak katılımcılar bagaj, eşya, telefon kayıplarında ya da kendilerinden kaynaklanan gecikmelere bağlı olarak aktivite, tur programında oluşan ekstra masrafları şirketimize peşinen ödemekle yükümlüdür. Bu gibi süreçlerde taşıyıcı firma ile katılımcı arasındaki hukuki ya da idari süreçlerin www.fethiyeaktiviteleri.com tarafından beklenilmesi zorunluluğu yoktur, alacaklarının tahsili için dilediği zaman kanuni haklarını her an işleme koyabilir.
www.fethiyeakviteleri.com kamplı turlarda kişisel eşyaların, programında belirttiği takdirde ve bildirilen limitler dâhilinde olması kaydıyla kamplar arasında taşınmasını organize etmekle sorumludur. Belirtilen limitlere uyulmaması halinde oluşacak ek masraflar katılımcı tarafından karşılanır.
Aktiviteler de ve turlar da yanıcı, akıcı, kokulu ve/veya patlayıcı maddeler ile çevresine rahatsızlık veren eşyalar, kesici, delici aletler, ateşli silahlar ve her çeşit hayvanın taşınmasında katılımcı veya misafir sorumludur. Sadece, havayollarının ile ulaşım hizmeti alınan diğer taşıma şirketlerinin kuralları ve www.fethiyeaktiviteleri.com yazılı onayı dâhilinde yapılabilir.
SİGORTA
Aktiviteler de ve turlarda, meydana gelebilecek hastalık, kaza, yaralanma, ölüm ve kayıplarda, tüm turlarımızda aktiviteyi ve turu gerçekleştiren aracı şirketin sorumlu olduğunu katılımcı, misafir rezervasyon yaparken kabul etmiştir. Yapılan sigorta kapsamında sigortalanır ve oluşacak kayıplar ve zararlar bu sigortanın limitleri dâhilinde tazmin yoluna gidilir.
Tarafımızdan yapılan aktivite ve tur sigortaları, aksi belirtilmediği takdirde sadece genel yolculuk risklerini kapsamakta olup teminatları poliçede belirtilen rakamlarla sınırlıdır.
Rafting, Bungee Jumping, Yamaç paraşütü, Sea kayak, Tekne turu, Jeep turu, Tüplü Dalış, Speed Boat, Parasailing (Deniz Paraşütü) ile tehlikeli sporlar kapsamına giren aktiviteler genel seyahat sigortalarının kapsamına girmez. Bu turların diğer firmalardan ya da 3. şahıslardan alınması durumunda bu muhatabın sunacağı istemli ya da zorunlu sigortalar geçerlidir. İsteğe bağlı aktivite sigortalarını yaptırmak veya yaptırmamak kişinin kendi sorumluluğunda olup, aktivite, tur, paket tur sigortasının kapsamadığı durumlarda meydana gelebilecek zarar, hasara ve kayıplarda şirketimizden bir tazminat talep hakkı doğmayacağını, aktivitelerimize, turlarımıza katılan katılımcılarımız peşinen kabul etmiş sayılırlar.
Katılımcılarımıza, gezi tarihlerinin yanı sıra gidilecek ülkeleri ve bölgeleri kapsayan, farklı içerikli seyahat ve sağlık sigortası yaptırmalarını öneriyoruz.
Kullanılan her türlü kara, hava ve deniz taşıtlarında taşıyıcı firmaların yolcu sigortaları ve kişilerin sahip olduğu diğer sigortalar ayrıca geçerli olup, aktivite, tur sırasında yapılan diğer sigortaları etkilemez. Ancak sigorta kapsamına giren bir harcama bir sigorta şirketinden ve yalnızca bir kez muhatap sigorta şirketlerinin kuralları dâhilinde tazmin edilebilir
ULAŞIM 
Seyahat süresince kullanılacak seyahat araçları ile ilgili tüm bilgilerin şirketimiz tarafından müşteriye verildiği kabul edilir. Gezi programında belirtilen uçak, tren, vapur, otobüs, denizyolu v.b. ile ulaşım aktivite ve tur için hotel, villa transferi araçlarındaki hareket saatleri, ilgili kuruluşların ilan ettikleri programlara ve tarifelere göre ayarlanmıştır. Bu saatlerin değişmesinden, hareket saati ve buna bağlı olarak zorunlu yapılan program değişiklikleri ile bu nedenle oluşabilecek her türlü aksaklıklardan doğacak maliyetlerden www.fethiyeaktiviteleri.com sorumlu tutulamaz.
Havayolu kullanılan gezilerde, bildirilen tur fiyatına eğer bilet ücreti dâhil ise, bu ücret ekonomik sınıf en düşün bilet fiyatı üzerinden hesaplanmıştır. Bu gidere ek olarak, rezervasyon ya da biletin kesilme tarihine oluşabilecek artışlar katılımcıya yansıtılır. Yolcu bu tür farkları peşin öder. Ödemenin gecikmesi durumunda kaparolara el koyma ve rezervasyonu iptal etme hakkımız saklıdır.
Hava ve karayolu tarifeli seferleri ile ulaşımı sağlanan turlarda, bu seferlerde oluşabilecek değişiklik iptal gibi nedenlerle turun aksaması kısmen ya da tamamen yapılamaması nedeniyle doğacak sonuçlardan www.fethiyeaktiviteleri.com sorumlu tutulamaz.
Deniz, kara ve hava yolu ulaşımı ile ilgili her türlü durumda hizmetin alındığı şirketlerin iptal ve değişiklik kuralları geçerlidir. Tarifelerde oluşacak değişiklik ve iptaller www.fethiyeaktiviteleri.com ile ilgili bir geri ödeme ve/veya tazminat hakkı doğmasına neden olamaz.
ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR ve BAŞKASI ADINA REZERVASYONDA BAĞLAYICILIK
Sözleşmede imzası bulunmayan, kendisi adına başkası aracılığıyla rezervasyon yaptırmış olan ve bu şekilde sözleşmeye konu geziye katılan/rezervasyon yaptıran katılımcılar kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri katılımcılar bu sözleşmeyi okuyup rezervasyon formunu imzalayarak, adına rezervasyon yaptırdıkları kişi veya kişilerin sözleşme hükümlerine uymalarını taahhüt etmiş sayılırlar. Doğacak aksaklıklardan ve mali mesuliyetlerden rezervasyonu yapan kişi de sorumludur.
Buna rağmen sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle aktiviteye, tura, geziye katılan tüketicilerinin şirketimiz aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler sonucu şirketinin tüketiciye bu sözleşmede yazılı koşullar dışında bir bedel ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde, şirketinin sözleşmede imzası bulunan katılımcıdan, bu masraf ve ödemeleri tahsil etme hakkı saklıdır.
Gezilerimize katılanlar bir aracı ile rezervasyon yaptırmış olsalar dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog, web sitesi ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, buluşma yeri ve saatleri hakkında bilgi almış ve geziye bu sözleşme şartlarına uymak koşulu ile katılmayı kabul etmiş sayılırlar.
TURUN SÜRESİ
Organize ettiğimiz aktivite, tur, gezi programlarının ilan edilen toplam gün adetleri gidiş ve dönüş yolculuklarının (saat kaç olursa olsun) yapıldığı ilk ve son günleri de kapsamaktadır. Dolayısı ile gezilerimizde yolculukta geçen toplam gün adedi ve göre konaklama yapılan gece sayısı birlikte esas alınacaktır.
ANLAŞMAZLIK ve YASAL İŞLEMLER
Bu sözleşme web sitemizde, tüm program sayfalarında ilan edilmiş olup, Şirketimizin düzenlediği ya da aracı olduğu aktivitelere, turlara katılan kişiler, rezervasyondan önce bu sözleşmeyi okumak ve ondan sonra rezervasyon yaptırmakla yükümlüdür. İş bu sözleşme hükümleri, aktiviteye, turumuza katılan herkes tarafından okunmuş ve kendisi ile birlikte aynı aktiviteler, turlar ve geziye katılacağını bildirdiği diğer şahıslara da bu koşullar bildirilmiş kabul edilir. Rezervasyon yaptıran, Rezervasyon formumuzu imzalayan her katılımcı bu koşulları yerine getirmeyi kabul, taahhüt ve beyan etmiş sayılır.
Şirketimizin, sözleşmeye kısmen ya da tamamen uymaması ya da taahhüt ettiği hizmetleri kusurlu olarak yerine getirmesi hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında “TÜRSAB FETHİYE ÇİZELGESİ” maddeleri uygulanır.
Katılımcıların bu sözleşmenin koşullarına uymamaları ve taahhüt ettikleri ödemelerini sözleşmede ve rezervasyon formunda belirtilen zamanlarda yapmamaları halinde oluşacak anlaşmazlıkların yasal yollarla çözümü için Fethiye Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 

MAĞAZA BÖLÜMÜ ÜRÜNLERİ İLE İLGİLİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
 
MADDE 1- TARAFLAR
1.1- SATICI:
Ünvanı : Hzc Tur. Taş. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi :Taşyaka Mahallesi 192 Sok. Safir Sitesi C Blok Apt. No; 8 / 6 Fethiye / Muğla
Telefon : 0538 920 9040
E-mail: info@tatil365gun.com
1.2- ALICI:
Adı/Soyadı/Ünvanı :
Adresi:
Telefon:
E-mail:
MADDE 2- KONU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait {FIRMA UNVAN} internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN
Tarih : {TARIH}
{URUN KALEMLERI}
Ürün Adı Adet Toplam Ürün Tutarı
Ürünlerin cinsi ve türü , aktivitelerin isimleri, turların isimleri miktarı,marka/modeli rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.
Ödeme şekli:
Teslimat adresi:
….. ile Toplam ……
MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER
4.1- ALICI, www.fethiyeaktiviteleri.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 3 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.
4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.
4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI’ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.
MADDE 5- CAYMA HAKKI
ALICI, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.
MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, aktiviteler, turlar, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır. Aktivite veya tur için yapılan rezervasyonun faaliyetin yapılacağı güne 1 gün kala yapılan iptallerde aktivitenin veya turun iadesi yapılmaz.
MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
SATICI
www.fethiyeaktiviteleri.com
ALICI